Logo Gminy Sanok
Powróć do: Informacje

Uzyskaj dowód osobisty

Szanowni Państwo,

Od 7 listopada 2021 r. są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

DOWÓD OSOBISTY – NIEZBĘDNE INFORMACJE
UZYSKAJ dowód osobisty
https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#dokumenty-i-dane-osobowe

WAŻNE!
 • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać
 • Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
 • Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki/syna możesz złożyć elektronicznie.

NOWY DOWÓD posiada dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Odciski palców nie są pobierane od:

 • dzieci poniżej 12 roku życia;
 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.


Natomiast jeśli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych) wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.

Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

 • w momencie odebrania dowodu przez obywatela

  lub

 • gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).


Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Okres ważności dowodów osobistych


Wydawane od 2 sierpnia 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:

 • 10 lat – dla osób od 12 roku życia;
 • 5 lat – dla osób do 12 roku życia;
 • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.


Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r. pozostają te same.

Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód umożliwia m.in.:

 • Logowanie do portali administracji publicznej (np.gov.pl) i korzystanie z e-usług
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty)
 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach
 

Ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, możesz zdecydować czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie, umożliwiający elektroniczne podpisywanie dokumentów. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

Warto!
Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, to przy odbiorze e-dowodu lub później, w dowolnym urzędzie gminy, ustal kody PIN:

 • do logowania – PIN1 (4 cyfry);
 • do składania podpisu osobistego – PIN2 (6 cyfr).
UWAGA!

KOD PIN2 ustalają tylko te osoby, które we wniosku zaznaczyły, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK, który służy do odblokowania funkcji logowania i podpisu e-dowodem w przypadku 3-krotnego podania błędnego kodu PIN. Jeśli nie chcesz go odebrać – zostaw w urzędzie.

Kradzież, zagubienie, uszkodzenie e-dowodu: co robić?

 • Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez internet na stronie www.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
 • Jeśli ukradziono e-dowód, zgłoś to policji! Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego faktu w urzędzie gminy lub przez internet. E-dowód zostanie unieważniony.
 • Kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłoś w dowolnym banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo o ochronisz się przed oszustami.
 • Jeśli nie wiesz gdzie jest Twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, Twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony.

Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój e-dowód będzie znowu ważny.To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez internet na stronie gov.pl

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl