Logo Gminy Sanok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położone w miejscowościach: Bykowce, Międzybrodzie, Mrzygłód, Dobra, Markowce.

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sanok, dnia 23 sierpnia 2023  roku

woj. podkarpackie

                                                                                                                                                                           WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r,  poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Sanok informuje,  że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, wykazy niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok:

 

 •  Część nieruchomości gruntowej,  położonej w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, obrębie/miejscowości Bykowce, oznaczonej działką nr 215/11, o powierzchni 0,0100 ha, użytek klasa bonitacyjna: RIIIb, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00060272/5, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat, do celów rolniczych.

Opis nieruchomości:  Część nieruchomości położona  w centrum miejscowości Bykowce, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo, o płaskim terenie, i nieregularnym kształcie.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak MPZP, zagospodarowanie  rolnicze.
Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł. Czynsz zwolniony z podatku VAT. Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.    
Obciążenia, Zobowiązania: brak
Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane  z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia.

 

 •  Część nieruchomości gruntowej położonej w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, obrębie/miejscowości Międzybrodzie, oznaczonej działką nr 118/3, o powierzchni 2,3000 ha, Użytek klasa bonitacyjna:  PsIV, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00046611/0, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat, do celów rolniczych.

Opis nieruchomości:  Część nieruchomości położona  we wschodniej części miejscowości Międzybrodzie, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo, o zróżnicowanym terenie i regularnym kształcie.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak MPZP, zagospodarowanie  rolnicze.
Roczny czynsz dzierżawny: 414,00 zł. Czynsz zwolniony z podatku VAT. Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.    
Obciążenia, Zobowiązania: brak
Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane  z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia.

 

 • Część nieruchomości gruntowej położonej w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, obrębie/miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działką nr 604, o powierzchni 0,4000 ha, Użytek klasa bonitacyjna: PsIV, RV , objętej księgą wieczystą nr KS1S/00074293/9, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat, do celów rolniczych.
  Opis nieruchomości:  Część nieruchomości położona  w północnej części miejscowości Mrzygłód, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo, zróżnicowanym terenie i regularnym kształcie.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak MPZP, zagospodarowanie  rolnicze.
  Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł. Czynsz zwolniony z podatku VAT. Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.    
  Obciążenia, Zobowiązania: brak
  Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia.

 

 • Nieruchomości gruntowej położonej w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, obrębie/miejscowości Dobra w skład której wchodzą: część nieruchomości oznaczonej działką nr 484, o powierzchni 0,7000 ha, użytek klasa bonitacyjna: PsIV, RIVa, Lzr-PsVI, Lzr-RIVa, Lzr-PsIV, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00077670/7 oraz nieruchomość oznaczonej działką nr 491, o powierzchni 0,3262 ha, użytek klasa bonitacyjna: RIVa, Lzr-PsVI, Lzr-RIVa, Lzr-PsV, objętej księgą wieczystą  nr KS1S/00048036/9, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat, do celów rolniczych.
  Opis nieruchomości:  Część nieruchomości położona  we wschodniej części miejscowości Dobra, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo, o zróżnicowanym terenie i nieregularnym kształcie.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak MPZP, zagospodarowanie  rolnicze.
  Roczny czynsz dzierżawny: 218,83 zł. Czynsz zwolniony z podatku VAT. Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.    
  Obciążenia, Zobowiązania: brak
  Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane  z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia

 

 •  Część nieruchomości gruntowej położonej w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, obrębie/miejscowości Dobra, oznaczonej działką nr 810, o powierzchni 0,0530 ha, Użytek klasa bonitacyjna: RV, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00048036/9, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat, do celów rolniczych.
  Opis nieruchomości:  Część nieruchomości położona we wschodniej części miejscowości Dobra, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo, o zróżnicowanym terenie i regularnym kształcie.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak MPZP, zagospodarowanie  rolnicze – pod pasiekę.
  Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł. Czynsz zwolniony z podatku VAT. Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.    
  Obciążenia, Zobowiązania: brak
  Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane   z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia

 

 •  Część nieruchomości gruntowej położonej w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, obrębie/miejscowości Dobra, oznaczonej działką nr 810, o powierzchni 0,0029 ha, Użytek klasa bonitacyjna: RV, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00048036/9, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat.
  Opis nieruchomości:  Część nieruchomości położona we wschodniej części miejscowości Dobra, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo, o zróżnicowanym terenie i regularnym kształcie.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak MPZP, najem.
  Wysokość miesięcznej stawki czynszu: 29,00 zł netto plus 23 % podatek VAT. Czynsz będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Czynsz najmu płatny jednorazowo z góry do 15 dnia  każdego miesiąca.    
  Obciążenia, Zobowiązania: brak
  Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane  z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia
 •  
  Część nieruchomości gruntowej położonej w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, obrębie/miejscowości Markowce, oznaczonej działką nr 237/5, o powierzchni 0,2500 ha, Użytek klasa bonitacyjna: PsV, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00063549/9, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat, do celów rolniczych
  Opis nieruchomości:  Część nieruchomości położona we wschodniej części miejscowości Markowce, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo, o zróżnicowanym terenie i regularnym kształcie.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak MPZP, zagospodarowanie  rolnicze.
  Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł. Czynsz zwolniony z podatku VAT. Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.    
  Obciążenia, Zobowiązania: brak
  Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane   z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ulicy Kościuszki 23 oraz zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się    do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pokój nr 510, w godz. 7.30 – 15.30, tel.: (13) 46 56 552.

                                                                                                          WÓJT GMINY SANOK

                                                                                                                mgr Anna Hałas

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności