Logo Gminy Sanok

Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej oficjalnie otwarty!

Ocena 0/5

25 kwietnia br. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Inwestycja została zrealizowana jako część projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja terenie MOF Sanok-Lesko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

To pierwsza tego typu placówka prowadzona przez Gminę Sanok. DPS powstał na bazie niefunkcjonującej już od 2009 r. Szkoły Podstawowej w Raczkowej. Budynek (wybudowany w 1973 r.) od kilkunastu lat ulegał ciągłej degradacji i niszczeniu. Biorąc pod uwagę problem starzejącego się społeczeństwa, podjęto decyzję o jego rozbudowie, przebudowie i nadbudowie oraz dostosowaniu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w połowie października 2019 r., a zakończono w grudniu 2020 r. Niezależnie od zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie, obiekt wyposażono m.in. w system alarmu pożarowego, instalację przyzywową, telefoniczną, teleinformatyczną, telewizyjną oraz monitoring wizyjny.

Pierwszy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej pojawił się 10 stycznia 2022r. Obecnie jest już 10-ciu, a ich ilość stale rośnie. DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu, całodobową opiekę medyczną (podawanie leków, zabiegi), wizyty lekarza rodzinnego, zbilansowane posiłki, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, gimnastykę, rehabilitację, opiekę duchową, spacery czy spotkania. Docelowo zapewni opiekę 30 osobom, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a ze względu na podeszły wiek, choroby, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne czy też sytuację życiową, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają stałej opieki. Ponadto, na terenie DPS-u w Raczkowej organizowany jest Ośrodek Wsparcia Dziennego zapewniający dzienną opiekę 12-tu pensjonariuszom.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 8 547 143, 65 zł. Inwestycja byłaby trudna do zrealizowania bez wsparcia zewnętrznych środków finansowych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosła 3 170 968,37 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 1 919 201,67 zł.  

 

Galeria zdjęć

Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 42 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 41 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 40 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 39 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 38 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 37 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 36 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 35 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 34 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 33 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 31 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 30 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 28 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 24 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 23 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 21 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 20 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 19 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 18 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 17 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 16 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 15 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 13 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 12 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 11 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 10 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 9 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 8 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 7 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 6 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 5 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 4 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 3 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 2 Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej kwiecień 2022 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności