Logo Gminy Sanok

Informacja dotycząca przekazania komputerów w ramach programu Polska Cyfrowa "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

Ocena 0/5

 Logotypy projektowe GRANTY PPGR - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

Informujemy, iż w dniach 27-28 czerwca 2022 r. Gmina Sanok przekaże beneficjentom sprzęt komputerowy, zakupiony ramach dofinansowania w programie „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich.

Beneficjenci zakwalifikowani do projektu "Granty PPGR" zostali już telefonicznie poinformowani i zaproszeni w danym terminie na przekazanie sprzętu komputerowego.

 

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT -EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa

plakat granty ppgr

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19".


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności