Logo Gminy Sanok

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Ocena 0/5

Sanok, dnia 14.09.2023 roku

ROS. 7031.5.2023 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

Zgodnie z art. 6c ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) Wójt Gminy Sanok informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego łącznie na odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).

W związku z powyższym:

właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, może w terminie do 30 listopada 2023 r.:

 1. złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok.
  W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
  Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.
 2. odwołać złożone uprzednio oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok, jeżeli nieruchomość była wyłączona z systemu na podstawie oświadczenia.

 

Gmina Sanok uchwałą Nr XXIV/205/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 29 listopada 2012 r. postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 30 listopada 2023 r.

Na adres:
Urząd Gminy w Sanoku 
Referat Ochrony Środowiska
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Telefon: 13 46 56 588

Wzór oświadczenia w załączniku.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!!

Wójt Gminy Sanok przypomina, że do 30 listopada 2023 roku właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, mogą:

 1. złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok.
  W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
  Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.
 2. odwołać złożone uprzednio oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok, jeżeli nieruchomość była wyłączona z systemu na podstawie oświadczenia.

W związku z powyższym oświadczenia wraz z kopią umowy można składać w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, V piętro pokój 503.

 

UWAGA !!!  Zmiana dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałych.


W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 13 46 56 588.

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności