Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
31°C

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 3679/2 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK                                                                                                                                                                                                             Sanok, dnia 26.04.2023r

 woj. podkarpackie

RGN.6840.8.2023

 

WYKAZ

Działając na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.) art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2023r, poz. 344 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008 z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok nr 118/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku,

 

Wójt Gminy Sanok

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany:

 

Nieruchomość położona w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G,  w obrębie Niebieszczany, oznaczona działką nr 3679/2, o pow. 0,0052 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta  nr KS1S/00080699/0.

Opis nieruchomości:  Nieruchomość w kształcie nieforemnego trapezu, częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiącym nakład nie będący własnością Gminy Sanok.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie została wydawana decyzja o warunkach zabudowa i  lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży w obszarach zabudowy różnych form mieszkalnictwa z dopuszczeniem modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. W ewidencji gruntów jest wykazana użytkiem B.                                                                                                         

Wartość nieruchomości: 2 115,60 zł brutto (1720,00 zł netto plus  podatek VAT 23%).

Obciążenia nieruchomości: Brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Uwagi:

1. W księdze wieczystej nr KS1S/00080699/0. uwidoczniona jest nieruchomość położona w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G,  w obrębie Niebieszczany oznaczona działką nr 3679. Decyzją Wójta Gminy Sanok z dnia 07.12.2023r znak RGN.6831.75.2023 działka nr 3679 podzieliła się na działki nr 3679/1 o pow. 0,0961 ha, nr 3679/2 o pow. 0,0052 ha, nr 3679/3 o pow. 0,0105 ha.

2. Zamiana nieruchomości objętej niniejszym wykazem następuje na nieruchomość, położoną w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, w obrębie Niebieszczany,  oznaczoną działką  nr 922/6 o pow. 0,0099 ha, o wartości netto 3 270,00 zł, oraz oznaczonej działką  nr 922/7 o pow. 0,0082 ha, o wartości netto 2 710,00 zł, która  stanowi własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem na cele publiczne związane z budową i utrzymaniem dróg. Zamiana nastąpi za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, oraz zamieszcza  się  go na stronie internetowej Gminy Sanok oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sanok.     

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30  od poniedziałku do piątku tel. 0134656586, rg@gminasanok.pl.

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.