Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
deszcz
7°C

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowościach Srogów Górny, Międzybrodzie, Dobra, Strachocina, Dębna, Bykowce, Kostarowce i Sanoczek

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie 

Sanok, dnia 03.11.2023 r.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
Wójt Gminy Sanok
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym:

 1.                
  Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: SROGÓW GÓRNY
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4000 ha, w skład której wchodzą: Część działki nr 1201/1 o powierzchni 0,0407 ha (RIVb), Część działki nr 1202/42 o powierzchni 0,3100 ha (RIVb) i Działka nr 967/11 o powierzchni 0,0493 ha (RIIIa)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00022112/8
  Opis nieruchomości: Działki nr 1202/42 i 1201/1 położone są w północnej części miejscowości Srogów Górny, przy boisku sportowym piłkarskim. Od zachodu i południa działki posiadają dostęp do dróg będących własnością Gminy Sanok. Teren działek jest nachylony w kierunku zachodnim. Kształt działek nieforemny. Działka nr 967/11 położona jest w środkowej części miejscowości Srogów Górny, pośród terenów użytkowanych rolniczo. Od wschodu działka graniczy z nieruchomością zabudowaną budynkiem przemysłowym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Teren działki jest wyrównany, kształt działki zbliżony do prostokąta.
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 100,00 zł / rok (słownie: sto złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Brak.
  Znak sprawy: RGN.6845.29.2023
 2. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: MIĘDZYBRODZIE
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 150 o powierzchni 0,5472 ha (PsIV - 0,2670 ha, PsV - 0,2802 ha)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00046611/0
  Opis nieruchomości: Działka położona jest w środkowej części miejscowości Międzybrodzie, przy drodze powiatowej relacji Sanok-Dobra. Działka cechuje się regularnym kształtem zbliżonym do trójkąta oraz korzystną dla rolniczego użytkowania rzeźbą terenu.
  Od południa działka graniczy z rzeką San. Na działce znajduje się wiata przystankowa, która nie wchodzi w skład przedmiotu dzierżawy (30 m2). Działka położona jest w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działka znajduje się na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi.
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 100,00 zł / rok (słownie: sto złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
  z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Brak
  Znak sprawy:
  RGN.6845.56.2023
 3. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: DOBRA
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Działka nr 734 o powierzchni 0,3311 ha (RIIIa)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00046961/8
  Opis nieruchomości: Działka położona jest w zachodniej części miejscowości Dobra, pośród terenów użytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie terenów eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. Od zachodu działka sąsiaduje z terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta oraz optymalne dla rolniczego użytkowania ukształtowanie terenu. Znajduje się w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi.
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 115,89 zł / rok (słownie: sto piętnaście złotych, 89/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Brak
  Znak sprawy:
  RGN.6845.57.2023
 4. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: DOBRA
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Działka nr 739 o powierzchni 0,3436 ha (RIIIa – 0,2460 ha, RIIIb – 0,0887 ha, PsVI – 0,0089 ha)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00046961/8
  Opis nieruchomości: Działka położona jest w zachodniej części miejscowości Dobra,w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie terenów eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. Kształt działki jest nieforemny. Teren płaski. Działka znajduje się w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi.
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 113,60 zł / rok (słownie: sto trzynaście złotych, 60/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Brak
  Znak sprawy: 
  RGN.6845.58.2023
 5. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: STRACHOCINA
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 751 o powierzchni 0,0287 ha (W)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00070435/9
  Opis nieruchomości: Działka zagospodarowana jako boisko sportowe piłkarskie, położona jest w środkowej części miejscowości Strachocina, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka posiada dostęp do dróg wewnętrznych gminnych oraz do drogi powiatowej. Do wydzierżawienia przeznaczona jest południowo-wschodnia część działki, granicząca od wschodu z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Przez teren przedmiotu dzierżawy ciągnie się rów, z którego woda zasila potok Dolański. Teren przeznaczony do dzierżawy jest częściowo porośnięty przez drzewa i krzewy. 
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 100,00 zł / rok (słownie: sto złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: W dziale III KW znajdują się zapisy, które nie dotyczą działki będącej przedmiotem dzierżawy
  Znak sprawy:
  RGN.6845.62.2023
 6. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: BYKOWCE
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 215/11 o powierzchni 0,0710 ha (RIIIa – 0,0122 ha, RIIIb – 0,0588 ha)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00060272/5
  Opis nieruchomości: Działka położona w południowo - zachodniej części miejscowości Bykowce. Od zachodu nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z pozostałych stron otoczona jest terenami użytkowanymi rolniczo. W południowej części działki znajduje się przepompownia ścieków komunalnych. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta. Powierzchnia terenu działki jest płaska. Działka znajduje się w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji:  100,00 zł / rok (słownie: sto złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Zapis w dziale III KW: „Prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia”
  Znak sprawy:
  RGN.6845.80.2023
 7. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: DĘBNA
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 187 o powierzchni 0,0850 ha (PsIV)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00067903/7
  Opis nieruchomości: Działka położona w zachodniej części miejscowości Dębna. Od północy działka graniczy z drogą wewnętrzną gminną, do której ma dostęp. W niewielkiej odległości na północ od działki znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast z pozostałych stron działka sąsiaduje z terenami użytkowanymi rolniczo oraz z gruntami zadrzewionymi. Działka położona jest w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działka przyjmuje nieforemny kształt i ma łagodnie ukształtowaną powierzchnię terenu, porośniętą roślinnością trawiastą.
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 100,00 zł / rok (słownie: sto złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Brak
  Znak sprawy:
  RGN.6845.82.2023
 8. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: KOSTAROWCE
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 596/2 o powierzchni 0,10 ha (PsIII)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00046607/9
  Opis nieruchomości: Działka położona w środkowej części miejscowości Kostarowce. Południową granicę działki wyznacza droga wewnętrzna stanowiąca własność Gminy Sanok. W niewielkim oddaleniu na południe od działki znajduje się cmentarz
  i budynek kościoła parafialnego. Z pozostałych stron działka sąsiaduje z terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz z obszarami użytkowanymi rolniczo. Działka cechuje się nieforemnym kształtem oraz łagodnie ukształtowaną powierzchnią terenu. We wschodniej części działki usytuowana jest studnia.
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 100,00 zł / rok (słownie: sto złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku 
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Brak
  Znak sprawy:
  RGN.6845.83.2023
 9. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: SANOCZEK
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 379 o powierzchni 0,7300 ha (PsIII – 0,38 ha, PsIV – 0,35 ha)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00046609/3
  Opis nieruchomości: Działka położona w zachodniej części miejscowości Sanoczek, pośród terenów użytkowanych rolniczo. Na północ od działki znajdują się tereny luźnej zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej. Teren działki jest płaski, korzystny dla rolniczego użytkowania. 
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 158,00 zł / rok (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: W dziale III KW znajdują się zapisy, które nie dotyczą działki będącej przedmiotem dzierżawy
  Znak sprawy: RGN.6845.86.2023
 10. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: SROGÓW GÓRNY
  Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 987/3 o powierzchni 0,1800 ha (RIIIb)
  Nr księgi wieczystej: KS1S/00047459/3
  Opis nieruchomości: Działka położona w środkowej części miejscowości Srogów Górny. Od wschodu działka graniczy z działką zabudowaną budynkiem Wiejskiego Domu Kultury, od północnego-wschodu sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej, natomiast z pozostałych stron otoczona jest terenami użytkowanymi rolniczo. Działka cechuje się regularnym, wydłużonym kształtem zbliżonym do prostokąta oraz wyrównanym terenem, korzystnym dla rolniczego użytkowania.
  Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 100,00 zł / rok (słownie: sto złotych, 00/100). Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października każdego roku
  Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa do celów rolniczych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  Obciążenia: Brak
  Znak sprawy:
  RGN.6845.87.2023
 • Dzierżawca prócz czynszu będzie zobowiązany do opłacania wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, w szczególności podatków, a także do ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy. 
 • Usunięcie drzew lub krzewów z przedmiotu dzierżawy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Wójta Gminy Sanok oraz po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Czynsz za niepełny okres rozliczeniowy zostanie obliczony w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy w danym roku.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ulicy Kościuszki 23 oraz zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój nr 510, w godz. 7.30 – 15.30, tel.: (13) 46 56 552.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.