Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
34°C

Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Bykowce, położonego na terenie miejscowości Bykowce.

Ocena 0/5

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Sanok
 nr 161/2022 z dnia 21.07.2022r.

WÓJT GMINY SANOK
   woj. podkarpackie

  RGN.6872.30.18.2022                                                                             Sanok, dnia 21.07.2022 r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Wójt Gminy Sanok

Ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

NIP 687-17-83-356 REGON 370440749

ogłasza pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego

 

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna tartacznego wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pozyskanego z lasu Gminy Sanok – sołectwa Bykowce,  położnego na terenie miejscowości Bykowce:

Gatunek

Rodzaj

Ilość drewna do sprzedaży m3

Cena wywoławcza

 

Wadium

SOSNA

Wielkowymiarowe

Tartaczne

27,39

420,00 zł brutto za 1 m³

(w tym 23% VAT)

1 000,00 zł

 

 1. Ofertę mogą złożyć osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu o zakup drewna jest:

1)      Złożenie w terminie do dnia 28 lipca  2022 roku do godziny 9:00 pisemnej oferty,  na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30) oznaczonej nazwiskiem i imieniem Oferenta lub nazwą firmy i adresem Oferenta zaadresowanej na Urząd Gminy w Sanoku, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego gat. sosna BYKOWCE – 28.07.2022r.”.                      

O uznaniu oferty za prawidłowo i terminowo złożoną decyduje moment doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu Gminy Sanok. Oferty złożone po terminie  28.07.2022r.  nie będą rozpatrywane.

2)      Wpłata wadium w wysokości  1 000,00 zł (słownie: jeden  tysiąc zł  00/100).

Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Sanok  nr 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001 z dopiskiem: „Wadium – Oferta na zakup drewna wielkowymiarowego tartacznego gat. sosna Bykowce –
28.07.2022 r.” .

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

3)      Przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonego w regulaminie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4)      Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

 1. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na składzie w miejscowości  Bykowce.

Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży i zapoznać się ze stanem technicznym drewna - informacje w tej sprawie udziela nadzorca i zarządca lasu wsi Bykowce Pan Wojciech Żółkiewicz -   nr tel: 663-770-238.

 

 1. 5.                  Otwarcie ofert  odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w pokoju nr 509.
 2. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz Gminy Sanok jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu. W pozostałych przypadkach po ogłoszeniu wyników przetargu wadium zostanie zwrócone na podany  rachunek bankowy.
 3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 4. Zapłata za drewno musi nastąpić przed odbiorem surowca.
 5. Termin wywozu drewna: do 08 wrzesień 2022 r.
 6. Informacji o postępowaniu przetargowym udziela Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Sanok – pokój nr 509 i 510

tel. 13 46 56 552 oraz 13 46 56 586, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

 1. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanok oraz na stronach internetowych Gminy Sanok.

 

 

WÓJT GMINY SANOK

 mgr Anna Hałas

                                                                                                               

                                                                                                       

 

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy na zakup drewna (załącznik nr 1)
 2. Regulamin przetargu ofertowego na sprzedaż drewna (załącznik nr 2)
 3. Wzór umowy (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie + klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4)

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku przetargu
Format: pdf, 210.08 kB
Ogłoszenie o sprzedazy drewna
Format: pdf, 676.08 kB
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Format: pdf, 426.33 kB
Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Format: pdf, 426.97 kB
Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Format: pdf, 541.3 kB
Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA + RODO
Format: pdf, 627.7 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.