Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
pochmurno
9°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Ocena 0/5

                                                                                                                       

  

                                                                                                                       

   WÓJT GMINY SANOK                                                                                                                                                                                                      Sanok, dnia 29 września 2022 roku

     woj. podkarpackie

     RGN.6840.20.2022

WYKAZ

Działając na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r poz. 1899 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008 z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbyci i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok nr 187/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku,

 

Wójt Gminy Sanok

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Księga wieczysta: KS1S/00046602/4

Położenie nieruchomości: Województwo: podkarpackie, Powiat: sanocki, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb ewidencyjny: Łodzina

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: nieruchomość składa się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3

Powierzchnia nieruchomości: łącznie powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4399 ha, działka nr: 325/1 – 0,2254 ha, działka nr: 325/2 – 0,1376 ha, działka nr: 325/3 – 0,0769 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość składająca się z działek nr 325/1, 325/2, 325/3 położna jest w centrum miejscowości Łodzina w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych użytkowanych rolniczo. Nieruchomość posiada kształt regularny, wydłużonego prostokąta. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość uzbrojona w sieć gazową, elektroenergetyczną (w tym sieć 15 kv) oraz wodociągową, które to sieci należą do odpowiednich gestorów. Wszelkie uzgodnienia odnośnie warunków i możliwości przyłączenia się do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi gestorami sieci przesyłowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nr 325/2 jest zabudowana budynkiem po byłej szkole, budynkiem gospodarczym, studnia kopaną, ogrodzeniem, kanalizacją lokalną. Budynek po byłej szkole o powierzchni użytkowej 189,20 m2 to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z nieużywanym strychem, składający się z dwóch części wybudowanych w różnym czasie. Najstarsza część tego budynku została wybudowana w latach 50 dwudziestego wieku. Budynek po byłej szkole konstrukcji tradycyjnej, drewniany z bali, z dachem prostym dwuspadowym, fundamenty betonowe, strop tradycyjny drewniany, pokrycie dachu stanowi blacha, stolarka okienna drewniana, elewacja szalunkiem drewnianym, podłogi drewniane i betonowe, brak centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i wodociągowa. Stan budynku po byłej szkole niedostarczany, do remontu. Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 40,43 m2 niegdyś był użytkowany w części jako skład drewna, w części jako suche ustępy. Budynek gospodarczy wolnostojący, murowany, konstrukcji tradycyjnej, parterowy, o dachu dwuspadowym pokrytym eternitem, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, z fundamentami betonowymi. Stan techniczny budynku gospodarczego niedostateczny, do remontu. Na działce nr 325/2 rosną drzewa, które nie przedstawiają odrębnej wartości rynkowej. Działka nr 325/3 jest zużytkowana jako dojazd i jest częściowo utwardzona tłuczniem. Działka nr 325/1 jest niezabudowana. W ewidencji gruntów i budynków: działka nr 325/1 opisana jest użytkiem gruntowym i klasą: RIIIa (pow. 0,2254 ha), działka nr 325/2 opisana jest użytkiem gruntowym i klasą: RIIIa (pow. 0,0359 ha) i Bi (pow. 0,1017 ha), działka nr 325/3 opisana jest użytkiem gruntowym i klasą: RIIIa (pow. 0,0514 ha) i B (pow. 0,0255 ha). 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok nieruchomość leży w obszarach zabudowy usługowej z dopuszczeniem modernizacji i uzupełnień, oraz obszarach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze min. decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł

Obciążenia, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wolna jest od obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wolna jest od zobowiązań

Ustala się do dnia 15 listopada 2022 roku termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

W dziale III księgi wieczystej KS1S/00046602/4 uwidoczniony jest wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Przedmiotowe ostrzeżenie nie dotyczy nieruchomości objętej niniejszym wykazem.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Sanok oraz stronie BIP Urzędu Gminy Sanok. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku tel. 0134656586.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.