Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 24 lutego 2024
Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
pochmurno
13°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Pisarowce 8" i "Stróże Małe 15"

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK 
woj. podkarpackie                                                                                                                  

Sanok 2023-09-06

 

OBWIESZCZENIE
wójta gminy  Sanok z dnia 06 Września 2023 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pisarowce 8” – etap I i projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stróże Małe 15”

Na podstawie  art. 17 pkt 9 i 11 oraz art.17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/332/2022 Rady Gminy Sanok z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pisarowce 8” i Uchwały Nr LVIII/425/2022 Rady Gminy Sanok  z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stróże Małe 15”

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

 • projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
  „PISAROWCE 8” – ETAP I wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenu gospodarowania odpadami (symbolem 1IO), terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  (symbol 1MN), terenu wód  (symbol 1W) i terenu komunikacji drogowej wewnętrznej (symbol 1KR) w miejscowości Pisarowce

 • projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
  „STRÓŻE MAŁE 15” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Przedmiotem planu jest wyznaczenie  terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  (symbol 1MN), terenu zabudowy związanej z rolnictwem (symbol 1RZ) i terenu komunikacji drogowej wewnętrznej (symbol 1KR) w miejscowości Stróże Małe

 

WYŁOŻENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 
OD 15 WRZEŚNIA 2023 R. DO 06 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
W URZĘDZIE GMINY SANOK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23, POKÓJ NR 412 W GODZINACH PRACY URZĘDU


Projekty ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia zostaną udostępnione w wersji elektronicznej w BIP Urzędu Gminy Sanok na swojej stronie podmiotowej: http://gmina.sanok.com.pl/bip/ i na stronie internetowej https://gminasanok.pl


DYSKUSJA PUBLICZNA NAD ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI WW. PROJETKTACH MPZP ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 R. W URZĘDZIE GMINY SANOK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23,  POKÓJ NR 412, O GODZ. 14:30

Na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte projektach ww. planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sanok z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 roku. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Sanok, 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23 lub w formie elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ug_sanok@gminasanok.pl lub przez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sanok.


Wójt Gminy Sanok

Anna Hałas

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 17a, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@gminasanok.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IDO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: zespół urbanistyczny opracowujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego, komisja urbanistyczno-architektoniczna, Radni Gminy Sanok, Wojewoda Podkarpacki.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności i odbioru dokumentów oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pai/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminie Sanok. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw dziedzinowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie Wójta gminy Sanok
Format: pdf, 856.68 kB
UCHWAŁA mpzp Pisarowce- etap I- wyłożenie
Format: pdf, 209.77 kB
rysunek_ mpzp Pisarowce- etap I- wyłożenie
Format: pdf, 5.54 MB
prognoza mpzp Pisarowce_8-etap I_ wyłożenie
Format: pdf, 3.37 MB
UCHWAŁA mpzp STRÓZE MAŁE 15 -wyłożenie
Format: pdf, 217.12 kB
POŚ mpzp STRÓZE MAŁE 15-wyłożenie
Format: pdf, 3.29 MB
zał.1_karta_char_jcw_RW20000722329
Format: pdf, 1.77 MB
zał.2_karta_char_jcw_GW2000168
Format: pdf, 1.32 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.