Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
pochmurno
25°C

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sanok, oznaczonych działkami nr 1883/6, nr 1884/6, nr 1885/5, nr 1887/24 położonych w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w formie zamiany

Ocena 0/5

  WÓJT GMINY SANOK                                                                                                                                                                                                                               Sanok, dnia 13 września 2023 roku

   woj. podkarpackie

      RGN.6840.27.2019

 

WYKAZ

Działając na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r, poz. 344 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XVIII/118/2008 z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok nr 220/2023 z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zamiany nieruchomości,

 

Wójt Gminy Sanok

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sanok, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany:

 

1. Nieruchomość położona w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G,  w obrębie Niebieszczany, oznaczoną działką nr 1883/6, o pow. 0,03 ha, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00050072/0.                                                                                            

Opis nieruchomości:  Nieruchomość położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości utwardzony kruszywem drogowym. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla części nieruchomości została wydawana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Gminy Sanok nieruchomość położona w obszarze zabudowy różnych form mieszkalnictwa. 

Wartość nieruchomości: 4 915,08 brutto (3 996,00 zł netto plus 23 % podatek VAT). Obciążenia nieruchomości: Bezterminowa służebność gruntowa obciążająca działkę numer 1883/6, polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą powierzchnią działki numer 1883/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę numer 1883/5.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak

 

2. Nieruchomość położona w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, w obrębie Niebieszczany oznaczonej działką nr 1885/5, o pow. 0,0223 ha, oraz oznaczonej działką nr 1884/6, o pow. 0,0402 ha, objętej księgą wieczystą  nr KS1S/00055877/8.

Opis nieruchomości:  Nieruchomość niezabudowana, oprawiana rolniczo  położona w otoczeniu terenów zabudowanych, terenów zużytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie boiska sportowego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Sanok nieruchomość położona w obszarze zabudowy usługowej z do puszeniem modernizacji i uzupełnień oraz w obszarze otwartym pozostawionym w użytkowaniu rolniczym. 

Wartość nieruchomości: 16 554.00 zł (działa nr 1885/5 - 5941,00 zł, działka nr 1884/6 – 10 613,00 zł). Zwolnienie z podatku VAT. 

Obciążenia nieruchomości: Brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak

 

3. Nieruchomość położona w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G, w obrębie Niebieszczany oznaczonej działką nr 1887/24, o pow. 0,1319 ha, objętej księgą wieczystą  nr KS1S/00020637/0.

Opis nieruchomości:  Nieruchomość niezabudowana, oprawiana rolniczo  położona w otoczeniu terenów zabudowanych, terenów zużytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie boiska sportowego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Sanok nieruchomość położona w obszarze otwartym pozostawionym w użytkowaniu rolniczym. 

Wartość nieruchomości: 32 922,00 zł. Zwolnienie z podatku VAT.

Obciążenia nieruchomości: Brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak

 

Wyznacza się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości będących przedmiotem niniejszego wykazu (na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

 

Zamiana przedmiotowych  nieruchomości następuje na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonej  w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Sanok-G,  w obrębie Niebieszczany,  oznaczonej działką  nr 1830/3, o pow. 0,18 ha, z przeznaczeniem na cele publiczne związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy tj. na poszerzenie gminnego boiska sportowego w Niebieszczanach, drogę dojazdową oraz pod parking.

 

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości zastosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, oraz zamieszcza  się  go na stronie internetowej Gminy Sanok oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sanok.     

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30  od poniedziałku do piątku tel. 0134656586.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.