Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
deszcz
31°C

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, położonych w miejscowościach Trepcza, Sanoczek, Dębna, Srogów Górny, Załuż, Strachocina

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie  


Sanok, dnia 17.05.2024 r.

WYKAZ
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Wójt Gminy Sanok

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, w trybie bezprzetargowym:

 

1. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: TREPCZA
Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 825 o powierzchni 0,9000 ha (RIVa)
Nr księgi wieczystej:  KS1S/00046612/7
Opis nieruchomości: Działka położona w południowej części miejscowości Trepcza, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo oraz lasów. Od wschodu działka posiada dostęp do dróg publicznych. Działka przybiera nieforemny kształt. Zachodnia część działki porośnięta jest roślinnością drzewiastą.
Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 270,00 zł/ rok (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych, 00/00). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz
w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku 
Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
Obciążenia: Brak
Znak sprawy: RGN.6845.28.2024

2. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: SANOCZEK
Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: część działki nr 304 o powierzchni 0,3000 ha (PsIII) i część działki nr 305 o powierzchni 5,00 ha (RIVa - 1,9960 ha, RIVb - 1,55 ha, PsIV - 1,4431 ha, PsVI - 0,0109 ha).
Nr księgi wieczystej: KS1S/00046609/3
Opis nieruchomości: Działki położone w południowej części miejscowości Sanoczek, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo oraz lasów. Działki posiadają dostęp do drogi wewnętrznej gminnej. Są to działki o nieforemnym kształcie oraz łagodnie ukształtowanej powierzchni terenu. Działki położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 1 516,21 zł/ rok (słownie: jeden tysiąc pięćset szesnaście złotych, 21/00). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz
w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku
Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
Obciążenia: Brak
Znak sprawy: RGN.6845.29.2024

3. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: DĘBNA
Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Działka nr 402 o powierzchni 0,0400 ha (RII)
Nr księgi wieczystej: KS1S/00072655/1
Opis nieruchomości: Działka położona w południowej części miejscowości Dębna, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo. Działka nie posiada dostępu do dróg publicznych. Przyjmuje ona regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Teren działki jest płaski, korzystny dla rolniczego użytkowania. Działka położona jest na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 150,00 zł/ rok (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100). Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku 
Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
Obciążenia: Brak
Znak sprawy: RGN.6845.30.2024

4. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: SROGÓW GÓRNY
Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 987/3 o powierzchni 0,6155 ha (RIIIb – 0,5033 ha, RIVa – 0,1122 ha)
Nr księgi wieczystej: KS1S/00047459/3
Opis nieruchomości: Działka położona jest w środkowej części miejscowości Srogów Górny. Od wschodu graniczy z działką zabudowaną budynkiem Wiejskiego Domu Kultury, od północy sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej, natomiast z pozostałych stron otoczona jest terenami użytkowanymi rolniczo. Działka cechuje się regularnym, wydłużonym kształtem zbliżonym do prostokąta oraz wyrównanym terenem, korzystnym dla rolniczego użytkowania.
Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 234,98 zł/ rok (słownie: dwieście trzydzieści cztery złote, 98/00) Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku
Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
Obciążenia: Brak
Znak sprawy: RGN.6845.31.2024

5. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: ZAŁUŻ
Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna: Część działki nr 130/15 o powierzchni 0,1200 ha (RIIIb)
Nr księgi wieczystej: KS1/00046720/7
Opis nieruchomości: Działka położona w zachodniej części miejscowości Załuż, nieopodal rzeki San, pośród terenów użytkowanych rolniczo oraz lasów. Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej gminnej. Działka przyjmuje nieforemny kształt. Teren działki jest łagodnie nachylony w kierunku zachodnim. Działka jest położona na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz SOO „Sanisko w Bykowcach”.
Do dzierżawy przeznaczona jest południowo-zachodnia część działki. Przedmiot dzierżawy znajduje się na terenie zagrożonym wystąpieniem powodzi.
Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 150,00 zł/rok (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100)
Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry do dnia 31 października 2024 r.
Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 1 roku, w trybie bezprzetargowym
Obciążenia: Brak
Znak sprawy: RGN.6845.32.2024

6. Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: STRACHOCINA
Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna:  część działki nr 1233 o powierzchni 720 m2 (PsIV) i część działki nr 1253 o powierzchni 1400 m2 (Bi)
Nr księgi wieczystej: KS1/00070435/9
Opis nieruchomości: Działki położone w środkowej części miejscowości Strachocina, przy drodze powiatowej relacji Długie-Pakoszówka. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej. Od północy działki graniczą z ciekiem wodnym. Działki przyjmują nieforemny kształt i mają wyrównaną powierzchnię terenu.
Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji: 1000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) + podatek VAT wg obowiązującej stawki (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).
Termin wnoszenia opłat: Czynsz płatny jednorazowo z góry do dnia 31 lipca 2024 r.
Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy: Najem z przeznaczeniem pod skład materiałów budowlanych na potrzeby prowadzonej przebudowy drogi powiatowej, na okres 3 miesięcy, w trybie bezprzetargowym
Obciążenia: Brak
Znak sprawy: RGN.6845.33.2024

  • Dzierżawca/ najemca prócz czynszu będzie zobowiązany do opłacania wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy / najmu, w szczególności podatków, a także do ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy/ najmu. 
  • Usunięcie drzew lub krzewów z przedmiotu dzierżawy/ najmu może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Wójta Gminy Sanok oraz po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  • Czynsz za niepełny okres rozliczeniowy zostanie obliczony w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy w danym roku.
  • Czynsz za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolniczych jest zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2023 r. poz. 955 ze zm.).
  • Dzierżawca/ Najemca nie może bez pisemnej zgody Wójta Gminy Sanok wznosić na wydzierżawianych / wynajmowanych gruntach żadnych obiektów budowlanych.
  • Pozostałe warunki dzierżawy/ najmu nieruchomości objętych niniejszym wykazem określi odpowiednia umowa.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ulicy Kościuszki 23 oraz zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój nr 510, w godz. 7.30 – 15.30, tel.: (13) 46 56 552.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.