Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
pochmurno
9°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

II nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ocena 0/5

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  powinien w terminie od 1 sierpnia 2023r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Od sierpnia 2023r. o zwrot podatku będą mogli ubiegać się również producenci rolni zajmujący się hodowlą: świń, owiec, kóz i koni. Będą oni musieli złożyć odrębny wniosek, do którego konieczne będzie dołączenie informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie DJP świń, owiec i kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022r. Do wniosku o zwrot podatku w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022r. obliczoną samodzielnie przez rolnika w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

W sierpniu producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z  fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego:

  • wystawionymi w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
  • wystawionymi w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń. 

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.


Kwotę zwrotu podatku akcyzowego w II terminie składania wniosków ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra wynoszącej 2 zł/ 1 litr ON dla MŚP i 1,46 zł / 1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego limitu na II nabór wniosków z liczby 110 na 1 ha i powierzchni użytków rolnych  będących  w  posiadaniu  lub  współposiadaniu  producenta  rolnego,  wskazanej  w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2023 roku,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego limitu na II nabór wniosków z liczby 40 na 1 DJP bydła oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. i 2,00 zł/ litr ON zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023r.), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. i 2,00 zł/ litr ON zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023r.), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 

Dotacje będą wypłacane w terminie od 2-31 października 2023r. gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sanok, pokój nr 510 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sanoku, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Sanok, pokój nr 510 a także na stronie internetowej Gminy Sanok (zakładka: DLA MIESZKAŃCA – WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA – ROLNICTWO).

Więcej informacji można uzyskać w referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel.: (13) 46 56 552.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.