Piątek, 08 grudnia 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz
pochmurno
-1°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu na 2023 rok

Ocena 0/5

Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na stanowisko:

Animator Sportu na obiekcie ORLIK w Trepczy
ul. Sanocka 16, 38-500 Sanok

w ramach Programu „Lokalny Animator Sportu 2023”.

 

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie.
Minimalna miesięczna ilość godzin: w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych wynosi:

 • 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Sanok;
 • 25 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu tj. Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.
 • Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15:00 w dni robocze oraz weekendy, według harmonogramu uprzednio ustalonego i zatwierdzonego przez JST.

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 • Ukończony 18 rok życia;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji;
 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań, punktualność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, systematyczność, obowiązkowość i kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • Przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia;
 • Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej;
 • Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego;
 • Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
  Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;
 • Realizacja zadań Animatora zgodnie z Programem „Lokalny Animator Sportu” ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2023;
 • Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu;
  Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”;
 • Comiesięczne opracowywanie harmonogramu zajęć i przesyłanie go w formie elektronicznej do Biura Funduszy Pomocowych i Promocji Urzędu Gminy Sanok promocja@gminasanok.pl (w celu informowania na stronie www.gminasanok.pl i zachęcania potencjalnych uczestników do udziału w zajęciach na orliku);
 • Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Zgłaszanie do zarządcy Orlika – Gminy Sanok wszelkich usterek i zniszczeń powierzonego mienia lub sprzętu;
 • Inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w programie „Lokalny Animator Sportu na 2023 r.”

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys podpisany własnoręcznie i opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie;
 • Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy);
 • Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy);
 • Załącznik nr 1 – oświadczenie kandydata o stanie zdrowia kandydata na Animatora;
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o niekaralności;
 • Załącznik nr 3 – program działań, który kandydat zamierza zrealizować będąc Animatorem;
 • Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydata;
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
   

Sposób i termin składania ofert:

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 19.01.2022 r. do godz.12:00 w Urzędzie Gminy Sanok (II piętro, pok. 201) z dopiskiem: „Animator Sportu na obiekcie ORLIK w miejscowości TREPCZA na 2023 rok”; 
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Dokumentów nie odsyłamy;
 • Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sanok;
 • Informacji o naborze udziela pracownik Urzędu Gminy Sanok: nr tel. 13 46 565 79.

Informacje dodatkowe:

 • Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu 2023” dostępne są na stronie internetowej www.programorlik.pl;
 • Gmina Sanok zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

ANIMATOR będzie zobowiązany do:

 • Przeprowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych w wymiarze max. 30 godz./ miesięcznie;
 • Utrzymania prawidłowego stanu technicznego obiektu oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego w wymiarze max. 6 godz./miesięcznie;
 • Wynagrodzenie za w/w pracę będzie wynosić 28 zł brutto za każdą godzinę pracy Animatora, natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie podpisana odrębna umowa Animatora z Operatorem programu na wykonanie pracy w ilości 25 godzin za wynagrodzeniem 600,00 zł brutto miesięcznie (będzie to II część wynagrodzenia);
 • W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministra właściwego ds. Kultury Fizycznej i Turystyki dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Gminę Sanok (w przypadku 2 Animatorów na obiekcie po 30 godz./os. miesięcznie).
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.