Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
pochmurno
23°C

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz wyrób drewna opałowego na działkach leśnych, położonych w m. DOBRA

Ocena 0/5

RGN.6872.31.9.2023                                                                                                                                                                                                                             Sanok, dnia  20.09.2023 r.

  

                                                                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Sanok – pozyskanie i zrywka drewna tartacznego gat. buk, sosna, jodła  oraz pozyskanie, wyrób oraz ułożenie w stosy drewna opałowego gat. buk, brzoza  (loco las) na działkach leśnych nr:  889; oddz. 9a, 14a, 12b, 13f ;  dz. nr 529 oddz. 17d;  dz. nr 6/1 oddz. 6h;   dz. nr 840 oddz. 1a -  położone w miejscowości Dobra -  stanowiące własność Gminy Sanok – mienie wsi DOBRA.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Sanok, 

ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, 

NIP: 687-17-83-356, REGON: 370440749

TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA:

Na podstawie art. 11 ust 5 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm.), niniejsze postępowanie nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest prowadzona na podstawie Zarządzenia nr 269/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa. 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 •  pozyskanie, zrywkę drewna tartacznego (gat. buk, sosna, jodła) 
 •  zrywka drewna tartacznego gat. buk  z dz. nr 889  w odległości ok. 2,5 km na skład znajdujący się na dz. nr 481 
 •  zrywka drewna tartacznego gat. sosna z dz. nr 889  w odległości ok. 1,0 km na skład znajdujący się na dz. nr 481 
 • zrywka drewna tartacznego gat. jodła  z dz. nr 840 w odległości ok. 3,0 km na skład znajdujący się na dz. nr 2/4 
 •  pozyskanie, wyrób i ułożenie w stosy drewna opałowego (loco las) gat. buk,  brzoza.
 • uprzątnięcie miejsca pozyskania drewna,

na działkach leśnych, stanowiące własność Gminy Sanok :

Miejscowość DOBRA 

 Nr działki: 

 1. 889;  Oddział, pododdział 9a -  500 mp (bk);   350 m3 (bk)


 2. 889; oddział, pododdział 14a - 250 mp (bk)
 3. 889; oddział, pododdział 12b - 100 m3 (so)
 4. 889; oddział, pododdział 13f - 150 mp (bk)
 5. 529;  oddział, pododdział 17d - 200 mp (brz)
 6. 6/1;  oddział, pododdział 6h - 200 mp (brz)
 7. 840; oddział, pododdział 1a - 50 m3 (jd)

Razem:   1300 mp;       500m3

Podane ilości drewna do pozyskania i zrywki przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu do 25 % co nie stanowi zmiany umowy.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 •  drewno tartaczne gat. buk, sosna i jodła   do 31.12.2023 r.
 •  drewno opałowe do 31 marca 2024 r. 

 

ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.     Realizacja zamówienia będzie się odbywała w obszarach wskazanych przez Zleceniodawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji prac w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą.
 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie umowy podpisanej ze Zleceniodawcą – wzór załącznik nr 2.
 3.    Prace muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką w sposób minimalizujący zniszczenia drzewostanu, podszytu, a także dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych i dróg prowadzących do lasów.
 4.   Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w zadaniu zostaną odrzucone. 
 5.     Sposób rozmieszczenia drewna na składach określa Zleceniodawca.
 6.    Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia dokonać oznakowania powierzchni na której będą one wykonywane zakazem wstępu – zgodnie z obowiązującymi normami.
 7.   Przed przystąpieniem do manipulacji i przerzynki drewna Zamawiający podaje jakie sortymenty i jakie wymiary winno mieć wyrabiane drewno. 
 8. Drewno przygotowane do wywozu musi być zerwane do dróg dostępnych dla pojazdów wywozowych, z odziomkami w kierunku wywozu drewna z wyrównaniem czół. 
 9.   Na wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego oraz dróg dojazdowych do miejsca pozyskania i zrywki. Po zakończeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest naprawić uszkodzenia na użytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i składach drewna, po zakończeniu prac przywracając je do stanu nie gorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem prac. Przez cały okres prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek dbać o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe i składy drewna, utrzymywać ich przejezdność, funkcjonalność oraz na bieżąco pilnować odprowadzenia wody.
 10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
 11.  Bez zgody Zamawiającej Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości  ani  części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 12.  Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obszaru         z którego będzie prowadzone pozyskanie drewna.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  Pozyskanie drewna – opis wykonania czynności:

 •     przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew wskazanych (oznakowanych) przez zleceniodawcę,
 •   manipulację drewna opałowego  wg wskazań Zamawiającego, łupanie i składanie drewna w stosy:
 •   drewno  opałowe  powinno zostać wyrobione w wałkach bądź szczapach, których minimalna górna średnica winna wynosić od 5 cm, a dolna max. średnica do 25 cm  (5cm do 25 cm - liczone bez kory).
 •  wyżynka dłużyc, kłód - optymalna manipulacja drewna tartacznego celem otrzymania możliwie najlepszych jakościowo sortymentów, 
 •     zakończenie prac ścinkowych i uporządkowanie powierzchni manipulacyjnej – szczególnie poskładanie okrzesanych gałęzi po ścince drzew w miejscach gdzie nie ma odnowień naturalnych i sztucznych (bezwzględnie w drzewostanach rębnych) , uprzątniecie śmieci, itp.

Zrywka drewna - opis wykonania czynności: 

 •  załadunek, transport szlakami zrywkowymi, sprzętem mechanicznym lub konnym drewna z miejsca ścinki na wskazany skład, wyładunek drewna na składzie,
 •  ułożenie drewna wielkowymiarowego (tartacznego) na składzie w mygły i takie wyrównanie czół    i odziomków tak, aby  widoczne były oba czoła każdej sztuki,
 •  ułożenie drewna opałowego  w  stosy regularne o wysokości 1.05 m , o długości nie mniejszej niż    1 mb, na legarach z tego samego sortymentu. Końce stosów mają być równe, zakończone stosem krzyżowym lub stabilizowane jarzmami, 
 •  nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 
 •  po wykonanej zrywce - poprawa szlaku zrywkowego i dróg 
 • uprzątnięcie miejsca pozyskania i wyrobu drewna:

wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia wszelkich pozostałości pozrębowych i nieczystości  z powierzchni, na której były wykonywane prace oraz pozostałych powierzchni w najbliższym otoczeniu, w tym szczególnie z przyległych dróg, rowów i cieków wodnych.

Gałęzie należy składać   w rzędach/stosach, których szerokość nie może przekraczać trzech metrów.

 W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń wyrobione drewno nie zostanie odebrane  i zostaną naliczone kary umowne.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 •   wykonanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z technologią dla prac leśnych, z należytą starannością;
 •   wykonywanie prac urządzeniami zapewniającymi prawidłowe i zgodne z wymogami BHP wykonanie przedmiotu umowy;
 •    wykonywanie prac przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, a także stosowne uprawnienia do wykonywania poszczególnych usług będących przedmiotem umowy.
 •    przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:
 •    ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
 •   rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
 •   rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm., sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573)
 •   ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami;
 •   terminowego wykonania przedmiotu umowy;
 •    ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
 •    ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;
 •    dbanie o porządek na terenie wykonywania prac;
 •    uporządkowanie terenu prac z wszelkich odpadów, np. opakowań po olejach, smarach    i innych środkach chemicznych, butelek szklanych, puszek, etc.;
 •    ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
 •      zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość kontaktowania się;
 •    zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone do przebywania osoby trzecie, ani nieposiadające wymaganych uprawnień;
 •      takie zabezpieczenie terenu wykonywanych prac, by nie dopuścić do uszkodzeń drzew stojących powyżej 10% ilości drzew na powierzchni objętej usługą, a w przypadku przekroczenia tej ilości Zamawiający może naliczyć karę umowną;
 •     zapewnienie pracownikom wykonującym pracę kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych albo ubrań   ze wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym kolorze.
 •      Koszty ubezpieczenia terenu wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia mienia związanego z realizacją przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego szkodzie wyrządzonej w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 •  Ewentualna naprawa szlaków zrywkowych oraz dróg dojazdowych do miejsca pozyskania i zrywki,  jeżeli okaże się że zniszczenia zostały dokonane przez Wykonawcę.
 •      Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów o masie całkowitej przekraczającej dopuszczalny    tonaż po drogach  wewnętrznych  i publicznych od zarządców tych dróg odbywa się staraniem Wykonawcy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 •  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania oraz  dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Warunek ten, będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

 •     co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)
 •       osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie i dostarczy Zleceniodawcy wraz  z ofertą kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

 • posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie), realizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej jedną usługę lub więcej usług leśnych polegającą na wykonaniu prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna.

 •   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Warunek w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca    w formie oświadczenia wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem.

 •  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1.        Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), sporządzona czytelnie w  języku polskim na załączonym formularzu oraz przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. 
 2.        W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
 3.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 4.        Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
 5.        Ofertę można złożyć w kopercie. Koperta ma być opisana:
 •  Adres Zleceniodawcy
 •  Adres Wykonawcy
 •  Oferta na: Wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz wyrób  drewna opałowego 27.09.2023 – DOBRA  – nie otwierać”.

      Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem.

       W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przeterminowanie otwarcie. Oferta taka nie bieżę udziału w postepowaniu.

       Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zleceniodawcę na być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się              w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zleceniodawca wezwie                  do uzupełnienia tego braku. 

    Zleceniodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zleceniobiorca nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

   Wykonawca składając ofertę na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1, jest zobowiązany dołączyć: 

 •  Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3.
 •  wykaz narzędzi  i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia, – zgodnie z załącznikiem  nr 4.
 •   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – kserokopia uprawnień. – zgodnie z załącznikiem nr  5.
 •  wykaz usług z zakresu pozyskania i  zrywki drewna wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jako samodzielny podmiot gospodarczy lub podwykonawca, zamówienia o podobnym charakterze lub zakresie, jakie obejmuje to zamówienie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zgodnie z załącznikiem  nr 6.
 •  Klauzula informacyjna + RODO – załącznik nr 7.
 • Oświadczenie (split payment) – podzielona płatność – załącznik nr 8.
 •    Ofertę należy złożyć do dnia 27.09.2023 roku do godzinny 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sanoku; ul. Kościuszki 23   lub pocztą.

PODSTAWA WYBORU OFERTY:

Podstawą wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  po analizie Zamawiającej.

OTWARCIE OFERT

 1.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2023 r. o godzinie 10:00 w urzędzie Gminy Sanok – pokój nr 510.
 2.       Otwarcie ofert jest jawne.
 3.       Podczas otwierania ofert Zleceniodawca poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
 4.        Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
 5.        Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu Zleceniodawca prześle mu informację na jego pisemny wniosek.    
 6.        Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej  oferty,  która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu. Wartość oferty będzie liczona jako suma wartości poszczególnych pozycji cen jednostkowych pomnożonych przez ilość jednostek miary, powiększona o podatek VAT. Ceny określone w ofercie pozostają niezmiennie przez okres obowiązywania umowy.
 7.       Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania, w sprawie realizacji zamówienia  zostanie zawarta w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego  o przyjęciu oferty z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postępowania oraz danych zawartych w ofercie.
 8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 9.       Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.
 10.   Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Anna Kruczkiewicz tel. 13 46 56 552,  Rafał Sąsiadek tel. 13 46 56 586.

                                                                                               

Załączniki: 

 1.        Formularz ofertowy,
 2.      Wzór umowy,
 3.       Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 4.      Wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, jakie posiada (dysponuje) Wykonawca, 
 5.       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia + kserokopia uprawnień.
 6.      Wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat (2020 do 2023 r.), 
 7.      Klauzula informacyjna + RODO.
 8.        Oświadczenie (split payment).

                                                               

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Format: pdf, 309.9 kB
Załącznik nr 2- Wzór umowy
Format: pdf, 298.39 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Format: pdf, 138.01 kB
Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu
Format: pdf, 243.96 kB
Załącznik nr 5 Wykaz osób
Format: pdf, 255.07 kB
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych uslug
Format: pdf, 199.9 kB
Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna
Format: pdf, 292.06 kB
Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Format: pdf, 107.46 kB
Informacja o wyniku zapytania ofertowego
Format: pdf, 157.3 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.