Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
27°C

Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ocena 0/5

W związku z uchwałą Rady Ministrów  nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Dotacja w ramach Programu może zostać udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.
 3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
  • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
  • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 4. Wnioskowane dofinansowanie musi mieścić w ramach jednego z trzech obowiązujących limitów:
  do 150 tys. zł
  do 500 tys. zł
  do 3,5 mln zł
 5. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania.
 6. Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny.
 7. Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo do złożenia dwóch własnych wniosków. W przypadku wpłynięcia większej ilości kompletnych wniosków komisja powołana przez Wójta Gminy Sanok, rozpatrzy złożone wnioski zgodnie z kryteriami: wartość historyczną kulturalną i artystyczną, stan techniczny, poniesione dotychczas nakłady konieczne na wykonanie prac przy zabytku i zarekomenduje wnioski do złożenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Gminę Sanok. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Sanok podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie.
 9. Wniosek należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 
  dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru zabytków, aktualne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia
  aktualne pozwolenie na budowę, bądź złożony wniosek o otrzymanie  pozwolenia jeżeli otrzymanie tego dokumentu wymagają prace, które mają być przedmiotem dotacji,
  aktualny kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
  dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy, ze wskazaniem osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu – nie dotyczy osób fizycznych,
  oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego na poczet realizacji zadania oraz pokrycia wydatków niekwalifikowanych,
  wykaz najważniejszych prac remontowych lub renowacyjnych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.     
 10. Wniosek z pkt. 9 należy złożyć do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sanoku.
 11. W przypadku wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu Gmina Sanok wydłuży termin złożenia wniosku wskazanego w pkt. 9 stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej www.gminasanok.pl  
 12. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.
 13. Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały załączone dokumenty określone w punkcie 9.
 14. Wniosek podlega uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w ciągu 2 dni roboczych z zaznaczeniem, iż ostateczny termin składania wniosków przez Gminę do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków upływa 31 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00.
 15. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostają bez rozpoznania.
 16. Dla prowadzonego naboru nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

logo polski ład

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.