Logo Gminy Sanok
Powróć do: Miejscowości

Falejówka

Falejówka położona w Górach Czarnych nad potokiem Pijawka na Pogórzu Dynowskim. Dawne nazwy to Chwalejówka, w 1447 Faleowka, 1464 Faleyowka, 1489 Phaleyowka, 1499 Falyowka, 1589 Falieiwka, 1646 Faleiowka, 1872 Falejówka.

W latach 1430 – 1447 wieś była własnością Małgorzaty Dydyńskiej, wdowy po Mikołaju. Po niej dobra dydeńskie odziedziczyli synowie Paweł i Mikołaj, którzy to posiadali pieczęć z herbem Gozdawa. Oprócz Falejówki, byli oni jeszcze w posiadaniu takich wsi jak: Krzemienna, Temeszów i Dydnia. W 1489 trzej synowie Elżbiety, tj. Jan, Zygmunt i Stanisław Dydyńscy podzielili majątek pomiędzy siebie w taki sposób, że Janowi przypadły wsie: Falejówka, Jabłonka i połowa wsi Wydrna, zaś Zygmunt i Stanisław stali się właścicielami Dydni, połowy wsi Wydrna, Temeszowa, Krzemiennej oraz Jabłonicy Ruskiej.

Do 1939 roku we wsi funkcjonował dwór, którego właścicielem był Grzegorz Woliński.

Ciekawostką jest to, że Falejówka była miejscem letniego wypoczynku przed wojną (w dworze) sławy profesorskiej Lwowa państwa Eherlich i ich dwojga dzieci. Córka – zakonna siostra Emilia (zmarła w 2006 roku) była sekretarzem pomocniczym Synodu Biskupów w Watykanie oraz główną sekretarką Jana Pawła II.

Zabytki:

Z dawnej zabudowy wsi zachował się murowany dwór szlachecki otoczony parkiem, a przy głównej drodze można spotkać kilka pięknych kapliczek. W środkowej części wsi grób i pomnik dziesięciu polskich partyzantów rozstrzelanych nieopodal przez hitlerowców podczas II wojny światowej.

Liczne kapliczki i krzyże przydrożne w dużej mierze z XIX wieku.

Miejsca rekreacji:
Najwyższy szczyt w okolicy: Kopacz 536 m n.p.m. Malowniczą panoramę Falejówki można podziwiać z góry Jaworzyna (nieco ponad 500 m n.p.m.).

Regionalne potrawy:
Do regionalnych potraw należą gołąbki z ziemniakami, pierogi z grzybami, pierogi ruskie, pierogi z kapustą, łazanki z kapustą oraz krokiety.