Logo Gminy Sanok
Powróć do: O gminie

Jednostki Organizacyjne

SAPO
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
 
Dyrektor: Anna Liszka
tel. 13 46 56 587
e-mail: sapo@gminasanok.pl 
 

GOK
Gminny Ośrodek Kultury
 
Dyrektor: Agnieszka Pastuszak
tel. 13 46 56 555
e-mail: gok@gminasanok.pl
 

GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Kierownik: Edyta Dziadosz
tel. 13 46 56 571
e-mail: gopssanok@gminasanok.pl
 

SP ZPOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok

 

Kierownik: Katarzyna Domaradzka
tel. 13 46 32 830

 


DPS
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej

 
Kierownik: Anna Mozoła
tel: 13 44 61 987
e-mail: dpsraczkowa@gminasanok.pl


OWD
Ośrodek Wsparcia Dziennego w Raczkowej

Kierownik:
Jolanta Błaszczak
tel: 13 44 61 987
email: owd@gminasanok.pl