Logo Gminy Sanok
Powróć do: Miejscowości

Stróże Wielkie

Wieś na Pogórzu Bukowskim u podnóża widokowego pasma Wiechy. Podobnie jak w przypadku  Stróży Małych  pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1340 r. Jak podają przekazy, osadzona została na prawie ruskim. W latach 1443-1448 właścicielem był Jerzy Matiaszowicz z Humnisk. Nazwa miejscowości oznacza “osadę ludzi spełniających powinności stróży (strażników) wobec grodu sanockiego lub strażnice – zameczki, wieże lub kopce strażnicze.