Logo Gminy Sanok
Powróć do: O gminie

Symbole Gminy Sanok

Herb Gminy Sanok

Złożony jest z trzech pól. W górnym polu herbu znajduje się symbol ziemi sanockiej, tj. złoty dwugłowy orzeł w niebieskim polu. W dolnym, lewym polu umieszczony jest herb „Leliwa”, który tworzy złota sześcioramienna gwiazda i półksiężyc w niebieskim polu. Trzecim, umieszczonym w prawym, dolnym polu motywem, jest herb „Ostoja”, który tworzy dwa księżyce niepełne żółte, barkami do siebie obrócone, każdy z nich jednym rogiem do góry, drugim na dół obrócony, między nimi miecz biały otłuczony, rękojeścią do góry, końcem na dół, w polu czerwonym. Całość herbu gminy Sanok przedstawiona jest na tarczy gotyckiej.

Barwy Gminy

Określa je flaga w formie szachownicy w kolorach: biały, niebieski, czerwony i żółty. Flagą gminy jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach szerokości do długości 5:8. Płat podzielony jest na cztery pola w barwach, z których lewy górny jest biały, prawy górny jest niebieski, lewy dolny czerwony oraz prawy dolny żółty. Urzędowa, uroczysta flaga zawiera wizerunek herbu gminy umieszczony pośrodku na skrzyżowaniu pól.

 

Sztandar Gminy

Jest to kwadratowy płat tkaniny o wymiarach 117 cm x 117 cm. Na stronie głównej (awersie) umieszczony jest centralnie na srebrnym tle wizerunek herbu gminy Sanok. W górnej części płata, nad herbem, umieszczony jest napis w jednym wierszu, haftowany wielkimi złotymi literami GMINA SANOK. W dolnej części płata, pod herbem, umieszczona jest dewiza w jednym wierszu, haftowana wielkimi złotymi literami w języku łacińskim VIRIBUS UNITIS (oznaczająca w języku polskim „Wspólnymi siłami”). Po obu bokach herbu umieszczone są haftowane złotym kolorem stylistyczne ornamenty. Na stronie odwrotnej (rewersie) umieszczony jest centralnie na czerwonym tle wizerunek orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca z głowicą zwieńczoną miniaturą herbu gminy.
L0go Gminy SanokLogo Gminy

Od 2012 r. gmina Sanok posługuje się nowym, dynamicznym, kolorowym logo. Przedstawia ono piękno gminy w pigułce – malowniczy San, urokliwe pola i widoki oraz niesamowite Góry Słonne, które otaczają teren naszej gminy. Hasłem przewodnim są słowa, które kierujemy do każdego naszego turysty – „Przyjedź, zakochaj się, wróć!”

Lalka Dolinianka

Lalka DoliniankaOd niedawna możemy także poszczycić się gminną „maskotką”, czyli naszą Lalką Dolinianką. To ręcznie wykonana lalka przez artystkę-rękodzielniczkę z Sanoka, panią Annę Gołdę. Lalka ma na sobie tradycyjny strój Dolinianki, czyli mieszkanki naszego regionu.
Dolinianie są jedną z grup etnicznych, która zamieszkiwała tereny gminy Sanok. Posiadają swój język, kulturę, tradycje, stroje oraz kuchnię. Strój Dolinian odtwarzany jest w zasadzie od podstaw, ponieważ do dnia dzisiejszego nie zachował się ani jeden oryginalny egzemplarz. Nasza lalka Dolinianka jest symbolem dziedzictwa kulturowo-etnicznego gminy Sanok.

O Dolinianach:
Obszar wokół Sanoka na południu aż po pasmo Bukowicy, w sąsiedztwie Mrzygłodu oraz na północ i wschód od Leska zamieszkiwała ludność mieszana polsko-ruska, określana jako Dolinianie. Grupa wykształciła się z potomków XIV- i XV-wiecznych osadników polskich i niemieckich oraz ludności ruskiej. Szybko zasymilowali się osadnicy niemieccy. Rusini i Polacy mieszkali w wielu wioskach przez pokolenia, w znacznej ich liczbie większość mieszkańców stanowiła ludność ruska np. w Bykowcach, Czerteżu, Zahutyniu, Hołuczkowie, Wolicy. Były też wsie całkowicie zamieszkane przez Rusinów np. Stróże Wielkie, Serednica, lub tylko przez Polaków np. Raczkowa, Falejówka, Poraż, Niebieszczany, Nowotaniec. W ciągu wielu pokoleń grupy Rusinów i Polaków wzajemnie się przenikały, co powodowało przejmowanie wielu elementów, które widać np. w obrzędach, wyposażeniu domu, stroju.